Firma STIMOS-OKNA, s.r.o.

je autorizovaným partnerem člena Zelené aliance.

Zajistíme pro Vás bezplatně všechny potřebné odborné kontakty, nutné pro zpracování projektu k získání dotací z programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

íve používané spárové odvětrávací systémy - včetně perforovaného těsnění - již dnes nejsou přípustné. Nejsou  totiž samoregulovatelné a vykazují (u okna) příliš vysoký koeficient spárové průvzdušnosti.

Systém REHAU AirComfort splňuje jako celek požadavky normy EnEV 2009 na

nezávislé řízené proudění vzduchu s automatickým  omezením přísunu vzduchu.

 

Princip funguje jednoduše:

 

Větrací klapka s příslušenstvím je umístěna v horním vodorovném křídlovém profilu

a reaguje automaticky na tlak větru.

Při zavřeném okně zajišťuje větrací hřeben (U systému Geneo) a speciální ploché těsnění spolu se systémovou ucpávkou drážky ( u Brillant Designu), rovnoměrnou cirkulaci přes dorazové , případně středové těsnění.

Při rozdílu tlaku 30 až 40 Pa se větrání automaticky uzavírá.

 

Systém REHAU AirComfort nijak nemění vzhled okna, při zavřeném okně není vidět .

 

Přednosti systému REHAU AirComfort::

- Zlepšená cirkulace vzduchu

- Zlepšení hygienických vlastností vnitřního klimatu,

  redukce následků působení vlhkosti, jako jsou např. plísně

- Je samoregulační

- Je nehlučný

- Je bezúdržbový

- Odolnost proti vloupání není jeho přítomností nijak zhoršena

- Je použitelný ve všech jednotlivých oknech v novostavbách i při rekonstrukcích

- Kdykoliv je možné jej odstranit

 

Technická data REHAU AirComfort :

- Citlivá odezva již při cca 40 Pa

- Těsnost proti náporovému dešti do 900 Pa

- Shodné s normou EnEV

- Třída odolnosti proti zatížení větrem 3 (u zavřené větrací klapky)

- Odzkoušeno v Institutu pro okenní techniku Rosenheim

 

VĚTRACÍ  SYSTÉM  REHAU - AIRCOMFORT

Nákres funkce u systému GENEO:

Nákres funkce u systému Brillant Design: